"Jesteśmy specjalistami w branży wykończenia wnętrz oraz dostarczamy najlepsze materiały"

Duża gama produktów, powstała w odpowiedzi na różnorodne oczekiwania klientów w zakresie dekoracji, ochrony i zabezpieczenia powierzchni oraz jej odpowiedniego wykończenia.

przewierty

Autorzy

Marek Kowal

Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane

lub niewskazane. Ma to miejsce przede wszystkim na terenach silnie zurbanizowanych. Wykorzystanie tradycyjnych metod jest tam niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę. Kolejnym przykładem mogą być konieczne do pokonania przeszkody jak szlaki komunikacyjne (szosy, tory tramwajowe, aleje drzew). Metoda "bezwykopowa" musi być stosowana także na terenach z gęstą siecią wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych jak również telekomunikacyjnych. W tego typu warunkach najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji.Jak już Więcej