"Jesteśmy specjalistami w branży wykończenia wnętrz oraz dostarczamy najlepsze materiały"

Duża gama produktów, powstała w odpowiedzi na różnorodne oczekiwania klientów w zakresie dekoracji, ochrony i zabezpieczenia powierzchni oraz jej odpowiedniego wykończenia.

Horyzontalne przewierty to jedna z bardziej nowoczesnych technologii "bezwykopowych".

Warto przyjrzeć się jej nieco bliżej, omówić technologię wykonania oraz przede wszystkim jej zastosowanie.

Horyzontalne przewierty kierunkowe polegają na wykonaniu poziomych przewiertów sterowanych. Są one wykonywane w celu szybkiego pokonywania przeszkód takich jak droga, rzeka, torowisko czy też tereny zielone. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przewierty horyzontalne są bardzo przyjazne dla środowiska a także charakteryzują się dużą oszczędnością. Przewierty horyzontalne są wykonywane z powierzchni ziemi i co najważniejsze nie wymagają wykonania wykopu. Idealne pokrycie trasy przewiertu umieszczonej na projekcie z rzeczywistym wykonaniem możliwe jest głównie dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych oraz sterujących.

Słów kilka warto z pewnością poświęcić zastosowaniu tego typu przewiertów. Otóż horyzontalny przewiert sterowany daje możliwość wykonania różnorakich instalacji jak wodociągi, kanalizacja, gazociągi czy linie energetyczne bez tworzenia wykopu. Metoda "bezwykopowa" stosowana jest wszędzie tam, gdzie zrobienie wykopu jest niemożliwe lub niewskazane. Ma to miejsce przede wszystkim na terenach silnie zurbanizowanych. Wykorzystanie tradycyjnych metod jest tam niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę. Kolejnym przykładem mogą być konieczne do pokonania przeszkody jak szlaki komunikacyjne (szosy, tory tramwajowe, aleje drzew). Metoda "bezwykopowa" musi być stosowana także na terenach z gęstą siecią wodociągów, kanalizacji, linii energetycznych jak również telekomunikacyjnych. W tego typu warunkach najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy horyzontalne przewierty wykonywane metodą "bezwykopową" są także stosowane przy przekraczaniu rzek oraz kanałów. W takich sytuacjach bardziej opłaca się położenie instalacji pod dnem rzeki niż budowanie konstrukcji nad korytem. Analogicznie ma się sprawa w przypadku gór, wzniesień a także jeżeli chodzi o tereny cenne pod względem przyrodniczym.

Z pewnością warto korzystać z najnowszych technologii a przewierty horyzontalne tylko potwierdzają, że poziom zaawansowania tychże technologii jest w tej chwili bardzo wysoki.
Materiał na podstawie: http://www.telmont.poznan.pl

Okiem reportera

dom

budownictwo

usługi budowlane

przewierty