"Jesteśmy specjalistami w branży wykończenia wnętrz oraz dostarczamy najlepsze materiały"

Duża gama produktów, powstała w odpowiedzi na różnorodne oczekiwania klientów w zakresie dekoracji, ochrony i zabezpieczenia powierzchni oraz jej odpowiedniego wykończenia.

budownictwo

Autorzy

Marek Kowal

Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty to jedna z bardziej nowoczesnych technologii "bezwykopowych". Warto przyjrzeć się jej nieco bliżej, omówić technologię wykonania oraz przede wszystkim jej zastosowanie.Horyzontalne przewierty kierunkowe polegają na wykonaniu poziomych przewiertów sterowanych. Są one wykonywane w celu szybkiego pokonywania przeszkód takich jak droga, rzeka, torowisko czy też tereny zielone. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przewierty horyzontalne są bardzo przyjazne dla środowiska a także charakteryzują się dużą oszczędnością. Przewierty horyzontalne są wykonywane z Więcej

Nadzór inwestorski a inspektor nadzoru budowlanego

Nadzór inwestorski a inspektor nadzoru budowlanego

przyjmuje funkcję zastępcy inwestora na budowie, z czego wynika szereg jego praw i obowiązków. Może on żądać od kierownika budowy lub robót usunięcia wad, wniesienia poprawek, wykonania badań i testów, również tych wiążących się z koniecznością ingerencji w elementy już zakryte. Może oczekiwać przedstawienia ekspertyz budowlanych i atestów. Ma prawo wstrzymać budowę w przypadku zauważenia potencjalnego niebezpieczeństwa w kontynuacji robót bądź rażącej niezgodności z dokumentacją projektową bądź pozwoleniem na budowę.Inspektor nadzoru budowlanego ma reprezentować interesy inwestora na budowie, poprzez monitoring prac, sprawowanie pieczy Więcej